Iriszdiagnosztika

Az örökletes tényezők, a belső szervi megbetegedések, a toxikus anyagok, a stresszhelyzetek különböző nyomokat, jeleket hagynak az íriszen.
Precíz szervtérkép alapján következtetni lehet a teljes szervezet működésére, az energiaszintre éppúgy, mint a szerzett tulajdonságokra, betegségekre.
Az írisz vizsgálata réslámpával történik. Maga a vizsgálat fájdalommentes, ártalmatlan, bármikor és bármilyen gyakorisággal elvégezhető.

Megállapítható vele: A szervezet funkcióköreinek müködése,a szervezet holisztikus egyensúlya.

Nem téveszthető össze semmiféle”DIAGNOSZTIZÁLÁSSAL”mert nem diagnosztizál, bár a neve így idegződött be, hanem a szervezet müködésének finkció szintjeit láthatjuk.
Abban az esetben, ha valkinek eltört a lába, de a szevezet a müködésében nem okoz gondot, akkor az iriszen sem látható semmiféle jelzés a müködészavarra.
Abban az esetben, hogyha, az illetőnek semmiféle panasza nincs, de esetleg a szevezet valamilyen müködészavart jelez, akkor viszont látható a szervezet energiaszintjeinek egyensúlyzavara.

Véleményem szerint az IRISZDIAGNOSZTIKÁT nem fényképezőgéppel és nem nagyítóval kell végezni, hiszen a funkciókörök a szevezet, az idegrendszer a vérkeringés állapotától függően állandó változásban vannak.

AZ, HOGY A TUDOMÁNY MÉG NEM TUDTA IGAZÁN BIZONYÍTANI
a tudománnyosságot, ez is azért van,mert az IRISZDIAGNOSZTIKA nem olyan mint a rtg, vagy mint az ultrahang vizsgálat, ahol konkrét anatómiai elváltozást lehet látni.

A TUDOMÁNYOSSÁG
bizonygatása még várat magára , mind az orvostudomány, mint a természetgyógyászat terén.
Ettől függetlenül a tényeket, el kell fogadni a jót felhsználni ,és a tapasztalatot továbbadni,mert azok müködnek akkor is, ha még nem tudjuk a tudomány eszközeivel bizonygatni.
A tudományra szükség van, de a ténytan is müködik.

-Jin-Yang energiarendszerek egyensúlyának változása

  • öröklött genetikai hajlamok
  • energiaszintek
  • egyes szervek működészavarai,
  • a szervezetet terhelő stressz

Az íriszdiagnosztika az alternatív gyógyászat egyik formája, amiben a páciens egészségi állapotát az íriszében látható színek, minták és egyéb jellegzetességek alapján próbálják megállapítani. A megfigyeléseket írisztérképekkel vetik össze, amik az íriszt számos zónára osztják. Az íriszdiagnosztika gyakorlói szerint ezek a zónák az emberi test részeinek felelnek meg.

Mivel az íriszdiagnosztika a betegségek kezelésére nem alkalmas, a gyakorlói rendszerint az alternatív gyógyászat más ágait is tanulmányozzák, például a természetgyógyászatot, és az írisz vizsgálatát a gyógyítás első lépéseként, a diagnózis /ez azért téves, mert az iriszdiagnosztika, nem diagnózist állít fel, hanem a szervezet funkcióinak általános álapotáról ad tájékoztatást a vizsgálónak./felállítására használják. Az IRISZDIAGNOSZTIKA NEM MÁS MINT OPTIKAI REFLEXOLÓGIA .
Az íriszdiagnosztika elsősorban Európában (azon belül is Angliában és Németországban) népszerű, ahol körülbelül 20 000 gyakorlója van; az Egyesült Államokban tizedennyien vannak.

A szem vizsgálata régóta az egészségi állapot megállapításának része, már az ókori görögök is használták.

Az íriszdiagnosztika elveinek (például a homolateralitásnak) az első leírását a Chiromatica Medica tartalmazza, amit 1665-ben jelentetett meg Ebben még nem szerepelt az íriszdiagnosztika kifejezés. Véleményem szerint ez a kifejezés nem is fedi a valóságot, hiszen nem diagnózisról van szó, hanem állapotfelmérésről.

Az Augendiagnostik (szemdiagnosztika kifejezést Ignatz von Péczely, egy 19. századi magyar orvos vezette be.
Az Első Nemzetközi Íriszdiagnosztikai Kongresszuson Péczely unokaöccse, Dr August von Péczely kitalációnak nevezte a történetet, és azt állította, hogy efféle csíkok nem figyelhetőek meg. Aki nem tudja elemezni a funkcionális elváltozaásokat, az csak csíkokról tud beszélni, ami valóban nincs, mert ha az energia/funkciókörök/helyreálnak nem látható a nyoma semmiféle elváltozásnak, még a lábtörésnek sem, hiszen helyreállt a müködés a törés ellenére is.

Az Egyesült Államokban az 1950-es években jött divatba az íriszdiagnosztika, amikor egy Bernard Jensen nevű amerikai kiropraktikus oktatni kezdte a saját változatát.

Kevés kutatónak sikerült támogatást találnia a szem feltételezett nemvizuális funkcióinak vizsgálatához.
Egy, a Medical Hypotheses-ben megjelentetett cikkben az egyik ilyen csoport átlátszó mintázatokat figyelt meg az íriszben, amik fényt juttattak az ora serrata-ba (a retina peremére), amiket az ún. functio ocularis systemica feltételezésével próbáltak magyarázni.
A funkcióköröket nem fénnyel kell megvilágítani, és nem is használható a fény a funkciókörök erősítésére, hiszen a szervezetben a meridiánok végzik ezt a szerepet, és az iriszen csak jelzés értékkel kapjuk meg az adott funkciókör gyengeségéről az információt.Ezt úgy kell értelmezni, mint egy tűnetet, bárhol a szervezetben, aminek m,ég nincs anatómiai háttere/például egy fejfáfjás ami miatt nincs semmiféle orvosi dg, a kivizsgálások ellenérte sem viszont a fájdalommal küszködik a paciens/Az Optikai reflexológia ilyenkor segít abban, hogy melyik funkciókörön kell /meridiánon/segítséget adni a paciensnek, hogy a fájdalmát enyhíteni tudjuk.

Az íriszdiagnosztika tudományos vizsgálata

Az íriszdiagnosztika tudományos vizsgálata többnyire, de nem minden esetben, negatív eredményt adott.
A módszertanilag átgondolt, kettős vak teszteken az íriszdiagnosztika egyetlen esetben sem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak., mert nem a funkcóköröket próbálják vizsgálni, hanem az anatómiai elváltozásokat/pöttyöket, jeleket/

Egy, a Journal of the American Medical Association-ben publikált vizsgálatban három képzett íriszdiagnosztának íriszek fényképei/a fényképekről nem szabad és nem lehet véleményt felállítani az szervezet egészségességi állapotáról/ közül ki kellett választania azokat, amik vesebetegségben szenvedő emberekről készültek

A kutatók végkövetkeztetése szerint az íriszdiagnosztika sem szelektívnek, sem specifikusnak nem bizonyult,

. Dr. Knipschild végkövetkeztetése szerint a vizsgálat kimutatta, hogy az íriszdiagnosztika diagnosztikai segédeszközként hasznavehetetlen. Az iriszdiagnosztika nem is diagnosztikai segédeszköz, ez nagy tévedés, ha a kutatók ezen a vonalon próbálkoznak.Az iriszdiagnosztika funkciolális állapotfelmérő módszer.

Demea pozitív eredményt mutatott ki

A kutatás bizonyos írisz-jelek és a tanulmányozott páciensek általános patológiája közötti összefüggést vizsgálta. 57 kórházba utalt pácienst vizsgáltunk.
A kapott korrelációk erős összefüggést mutattak az íriszdiagnosztika által megállapított jellemzők és a létező patológia között.
Az írisz-vizsgálat nagyon hasznos lehet az általános patológia diagnosztizálására, a páciens holisztikus megközelítésének jegyében
Mivel a vizsgálat nem teljesítette a megbízható tudományos kutatások kritériumait (vak tesztek, elfogultság hiánya, az eredmények statisztikai szignifikanciája stb.), a szkeptikusok szerint nem sok jelentősége van. Pedig az általásos egészségességi állaqpotfelmérésben utat tud mutatni a paciensnek a HOVÁ TOVÁBB? uton

Az orvosok többsége az íriszdiagnosztika minden állítását elutasítja, és azt áltudománynak vagy akár szélhámosságnak tartja.

A kritikusok, köztük a mainstream orvostudomány képviselői, elsősorban azért utasítják el az íriszdiagnosztikát, mert a tudományos vizsgálatok nem igazolták az állításait.

VÉLEMÉNYEM SZERINT A TÉNYEKET NEM KELL BIZONYGATNI A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL.a MEGTARTHATÓT FEL KELL HASZNÁLNI, A NEM MEGTARTHATÓ TÉNYT KI KELL IKTATNI.

AZÉRT MERT A TUDÓSOK NEM TUDNAK MÉG VALAMIT BIZONYÍTANI, AZÉRT A FÖLD MOZOG.

..hiszen “mégis mozog a föld”….pedig…. aki ezt állította azt máglyán égatték el.

Még szintén kedvelheted